Dostępne materiały

199 PLN
Raportowanie niefinansowe i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa webinar ESD Interzero

Raportowanie niefinansowe i zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa

249 PLN
new batteries regulation training

New requirements for batteries and waste batteries in light of European Parliament and Council Regulation (EU) 2023/1542

249 PLN
opakowania sprawozdawczość BDO

OPAKOWANIA W AKCJI: Sprawozdawczość, klasyfikacja i raportowanie do organizacji

49 PLN
sprawozdawczość emisje kobize

Najczęstsze błędy w sprawozdawczości emisyjnej i odpadowej

249 PLN
baterie

Nowe wymogi dla baterii i zużytych baterii w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1542

0 PLN

Planned EU Packaging and Packaging Waste Regulation – how it will affect business

99 PLN

System kaucyjny – nowe obowiązki przedsiębiorców wprowadzających napoje w opakowaniach oraz prowadzących jednostki handlowe wynikające ze zmiany przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

199 PLN
jak stworzyć biuro zero waste

Jak stworzyć biuro zero waste? O zielonej transformacji biur

199 PLN

Zasady prawidłowego wystawiania dokumentów DPR i EDPR w nowym otoczeniu prawnym

299 PLN

Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ograniczających wpływ niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

349 PLN

Przewóz odpadów medycznych zgodnie z przepisami Umowy ADR

249 PLN

Ograniczenie wprowadzania produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych – transpozycja dyrektywy SUP

349 PLN

Planowane zmiany polskiego i europejskiego prawa w zakresie opakowań oraz odpadów opakowaniowych i poużytkowych

249 PLN

Ochrona środowiska: jakie obowiązki mają przedsiębiorcy?

249 PLN

Gospodarka odpadami – praktyczne porady dla przedsiębiorców

249 PLN

Planowane rozporządzenie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych – jak wpłynie na różne gałęzie biznesu

« » page 1 / 2