Wykładowcy Interzero Academy

Przemysław Kuna
Dyrektor Zarządzający w Interzero

Doradca w obszarze dotyczącym ochrony środowiska. Absolwent Politechniki Łódzkiej. Od wielu lat zajmuje się audytami przedsiębiorców w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów prawnych oraz wdrażaniem działań naprawczych w zakresie prowadzonych procesów związanych z ochroną środowiska. Na co dzień pełni funkcje związane z nadzorem i koordynacją działań Pracowników Spółki Interzero Advisory.

Magdalena Woch
Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Interzero

Absolwentka Wydziału Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. Na co dzień pełni funkcje związane z doradztwem i konsultingiem w zakresie ochrony środowiska. Jest specjalistą w zakresie przygotowywania wniosków dotyczących gospodarki wodno – ściekowej. Prowadzi audyty przedsiębiorców w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów prawnych oraz wdrażaniem działań naprawczych w zakresie prowadzonych procesów związanych z ochroną środowiska.

Jacek Brzeziński
Content Project Manager w Interzero

Marketer z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem, który wspiera komunikacyjnie Zespół Edukacji Ekologicznej Interzero. Wcześniej, przez wiele lat współpracował z redakcjami czasopism i portali komputerowych. Łączy dziennikarstwo z marketingiem i ideami zrównoważonego rozwoju. Ceni skuteczny, prosty przekaz. Lubi znać wyniki działań online. Stawia przede wszystkim na taktyki, które przekładają się na ruch organiczny, a nie tylko płatny. Do pracy najchętniej dojeżdża rowerem.

Monika Krysztofińska
Project Manager w Interzero

Ukończyła Zarządzanie Projektami na SWPS oraz Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Wrocławskim. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy w sektorze kultury, przede wszystkim w działach edukacji i komunikacji. W Interzero zajmuje się wsparciem projektowym Zespołu Edukacji Ekologicznej, a także inicjowaniem i koordynacją przedsięwzięć edukacyjnych. Żywo zainteresowana procesami środowiskowymi, gospodarką cyrkularną, designem, przyszłością technologii i ekologią cyfrową.

Agata Jura
Specjalista ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Interzero

Absolwentka Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Z branżą odpadową związana od 2007 r. Zajmuje się analizą aktów prawnych, w tym aktów prawa miejscowego, wpierając w ten sposób przedsiębiorców przy wywiązywaniu się z ich obowiązków. Doradza w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań w celu optymalizacji kosztów odbioru odpadów. Sporządza dla klientów niezbędne dokumenty, raporty i zestawienia. Reprezentuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych przed organami administracji publicznej oraz przedsiębiorstwami komunalnymi w wyżej opisanym zakresie.

Karolina Wojtyczko
Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Interzero

Absolwentka Politechniki Śląskiej na kierunku inżynieria środowiska. Pracuje jako Specjalistka ds. ochrony środowiska w Interzero, gdzie skupia się na tematyce ochrony powietrza. Na co dzień zajmuje się opracowywaniem dokumentacji w zakresie emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, ale nie straszne jej także odpady czy raporty OOŚ. Ponadto, kompleksowo wspiera firmy oraz prowadzi nadzór nad zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska.

Paweł Sosnowski
Pełnomocnik zarządu ds. regulacji środowiskowych w Interzero

Wieloletni pracownik administracji centralnej uczestniczący w pracach przy opracowywaniu obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki odpadami opakowaniowymi i poużytkowymi, w tym przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz jej kolejnych nowelizacji. Doświadczony szkoleniowiec z tej problematyki. Autor licznych opracowań poświęconych zagadnieniom gospodarowania odpadami. Ekspert ds. gospodarki odpadami i dotychczasowy naczelnik Wydziału ds. Odpadów Poużytkowych w Departamencie Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, od 1 grudnia 2022 obejmuje stanowisko doradcy zarządu spółki Interzero w obszarze interpretacji krajowego i unijnego prawa środowiskowego.

Jan Pyśkiewicz

Dyrektor działu recyklingu w Interzero

Doświadczony wykładowca, który od kilku lat prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców oraz osób prywatnych w zakresie gospodarki opakowaniowej, BDO oraz kontrolingu. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką opłat środowiskowych oraz gospodarki odpadowej. Przez lata nadzorował rynek przetwarzania odpadów opakowaniowych oraz przestrzeganie przepisów ustawy o odpadach i ustaw pochodnych, w tym ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, na szczeblu marszałka województwa. Na co dzień kontrolował przedsiębiorców podlegających pod przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz wprowadza i weryfikuje dane przedsiębiorców w systemie BDO od strony organu samorządowego.

Anita Janiec
Kierownik Zespołu Doradztwa Środowiskowego

Specjalistka ds. ochrony środowiska zajmująca się na co dzień doradztwem w obszarze ochrony środowiska. Absolwentka Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Środowiska. Od wielu lat zajmuje się wspieraniem przedsiębiorców w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczącego ochrony środowiska poprzez narzędzia takie jak: audyty środowiskowe, szkolenia, opracowywanie dokumentacji, aż po kompleksowe doradztwo. Poza szeroko pojętym konsultingiem środowiskowym koordynuje również działania Zespołu Doradców Środowiskowych w Spółce Interzero Advisory.

Wojciech Przybycin
Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Interzero

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego Poznaniu. W Interzero Advisory zajmuje się doradztwem i konsultingiem w zakresie ochrony środowiska. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z gospodarką odpadami. Obsługuje w ramach outsourcingu środowiskowego podmioty z branży logistycznej, automotive oraz poligraficznej. Prowadzi audyty i szkolenia w przedsiębiorstwach w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z wymogów prawnych związanych z ochroną środowiska.

Michał Żarnik

Michał Żarnik
Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Interzero

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Pracuje jako specjalista ds. ochrony środowiska, gdzie specjalizuje się w tematyce emisji do powietrza. Na co dzień specjalizuje się w wykonywaniu dokumentacji w zakresie zagadnień emisyjnych. Wykonuje również audytu oraz na stałe obsługuje firmy w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska.

Ewa Grudzień
Specjalista ds. Ochrony Środowiska w Interzero

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami oraz Politechniki Częstochowskiej na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Jej zainteresowaniem jest zintegrowany system zarządzania wg norm ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001. W Interzero pracuje jako Specjalistka ds. ochrony środowiska, gdzie skupia się na tematyce gospodarki odpadami, ale nie tylko, również przeprowadza audyty, doradza w podejmowaniu decyzji oraz zleca działania naprawcze, pod warunkiem, że są one wymagane. Pełni funkcję związaną z konsultingiem i doradztwem środowiskowym. Wspiera Przedsiębiorców oraz pełni nadzór nad zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska. Jej celem jest wsparcie na jak najwyższym poziomie.

Kontakt

    *Pola obowiązkowe